Nieinwazyjny nowotwór pęcherzykowy tarczycy o jądrach komórkowych wykazujących cechy typowe dla raka brodawkowatego

Nieinwazyjny nowotwór pęcherzykowy tarczycy o jądrach komórkowych przypominających raka brodawkowatego

30.07.2021
lek. J.Sz. Świrta1, dr n. med. M. Romaniszyn2, prof. dr hab. n. med. M. Barczyński1
1 III Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
2 Zakład Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków