Podstawy chirurgii plastycznej - cz. IV

12.05.2001
dr med. Marek Trybus z II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UJ w Krakowie (Kierownik: dr hab. med. Andrzej Wysocki) ilustrowała Dorota Pietrzyk