Międzynarodowa klasyfikacja płaszczyzn w zakresie powłok brzusznych służąca do opisu implantacji siatki podczas plastyki przepuklin brzusznych

12.03.2020
Omówienie artykułu: International classification of abdominal wall planes (ICAP) to describe mesh insertion for ventral hernia repair
S.G. Parker i wsp.
Br. J. Surg., 2019. doi: 10.1002/bjs.11400 [Epub ahead of print]