Szwy z triklosanem czy bez – które lepiej zapobiegają zakażeniom rany pooperacyjnej u dzieci?

Szwy z triklosanem czy bez – które lepiej zapobiegają zakażeniom rany pooperacyjnej u dzieci?Ocena: (5.00/5 z 1 ocen)

Porównanie szwów z triklosanem ze zwykłymi szwami w zapobieganiu zakażeniom rany pooperacyjnej u dzieci – badanie z randomizacją przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby

15.03.2017
Triclosan-containing sutures versus ordinary sutures for reducing surgical site infections in children: a double-blind, randomised controlled trial
M. Renko i wsp.
The Lancet Infectious Diseases, 2016; http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(16)30373-5

Medycyna Praktyczna – Chirurgia