Rola omentektomii w radykalnym leczeniu operacyjnym raka żołądka

Rola omentektomii w radykalnym leczeniu operacyjnym raka żołądka

Rola omentektomii w radykalnym leczeniu chirurgicznym chorych na raka żołądka

25.10.2017
Omówienie artykułu: Role of omentectomy as part of radical surgery for gastric cancer
E.J. Jongerius i wsp.
Br. J. Surg., 2016; 103: 1497–1503

Medycyna Praktyczna – Chirurgia