Porównanie chirurgii laparoskopowej z klasyczną – przegląd systematyczny przeglądów systematycznych Cochrane

27.08.2019
Omówienie artykułu: Laparoscopic versus open surgery: a systematic review evaluating Cochrane systematic reviews
B.M. Carr i wsp.
Surg. Endosc., 2019; 33: 1693–1709