Laparoskopowe całkowite wycięcie krezki okrężnicy u chorych na raka prawej połowy okrężnicy

Laparoskopowe całkowite wycięcie krezki okrężnicy u chorych na raka prawej połowy okrężnicy – ocena wykonalności i bezpieczeństwa

10.11.2021
Omówienie artykułu: Feasibility and safety of laparoscopic complete mesocolic excision (CME) for right-sided colon cancer short-term outcomes. A randomized clinical study
G. Di Buono i wsp.
Annals of Surgery, 2021; 274: 57–62