Jak anestezjolog może pomóc chirurgowi w leczeniu zakażeń wewnątrzbrzusznych

Jak anestezjolog może pomóc chirurgowi w leczeniu zakażeń wewnątrzbrzusznych
25.10.2017
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Wywiad z X Konferencji Chirurgicznej MP

Medycyna Praktyczna – Chirurgia