IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChN - podsumowanie

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChN - podsumowanie
20.12.2017
prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, Klinika Chirurgii Naczyniowej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChN

Medycyna Praktyczna – Chirurgia