Czy przy nieszczelności mniejszej niż 2 cm zawsze należy próbować endoskopowego wprowadzenia stentu?

22.02.2023
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał, Kraków
CHIRURGIA 2021, XIII Konferencja Chirurgiczna Medycyny Praktycznej