Wewnątrzprzewodowy nowotwór brodawkowaty dróg żółciowych – aktualne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne

01.09.2021
Current status of diagnosis and therapy for intraductal papillary neoplasm of the bile duct
Y. Sakai, M. Ohtsuka, H. Sugiyama, R. Mikata, S. Yasui, I. Ohno, Y. Iino, J. Kato, T. Tsuyuguchi, N. Kato
World Journal of Gastroenterology, 2021; 27: 1569–1577