Frailty syndrome, czyli zespół kruchości u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek – epidemiologia, diagnostyka i zapobieganie

10.05.2019
dr hab. n. med. Katarzyna Krzanowska, prof. UJ
Katedra i Klinika Nefrologii UJ CM, Kraków