Zaburzenia przewodzenia i rytmu serca u płodu

02.03.2022
prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Ginekologia i położnictwo 2021 – konferencja w Internecie

Wybrane treści dla pacjenta: