Terminologia ESHRE dotycząca ciąż wewnątrzmacicznych i ektopowych

02.03.2022
prof. Artur Ludwin, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
Ginekologia i położnictwo 2021 – konferencja w Internecie

Wybrane treści dla pacjenta: