Kontrowersje w leczeniu udaru

12.10.2021
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii
VII Zabrzańskie Dni Neurologii