Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Postępowanie w świeżym zawale serca z uniesieniem odcinków ST. Wytyczne European Society of Cardiology 2008

18.10.2010
opracowanie na podstawie: Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force on the management of ST-segment elevation acute myocardial infarction of the European Society of Cardiology
F. Van de Werf, J. Bax, A. Betriu, C. Blomstrom-Lundqvist, F.
European Heart Journal, 2008; 29: 2909–2945

Od Redakcji: Poniżej przedstawiamy skrótowe opracowanie wytycznych, zawierające wybrane informacje istotne dla codziennej praktyki klinicznej (pełny tekst – p. "Kardiologia Polska" 2/09, supl.). Przy zaleceniach podano w nawiasach kwadratowych ich siłę i stopień wiarygodności danych, używając klasyfikacji przedstawionej w tabeli 1.

Opracował dr med. Grzegorz Goncerz na podstawie tłumaczenia dr med. Marioli Szulik
Konsultował prof. dr hab. med. Andrzej Budaj, Klinika Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Skróty: ACEI – inhibitor konwertazy angiotensyny, ACT – aktywowany czas krzepnięcia, ARB – bloker receptora angiotensynowego, ASA – kwas acetylosalicylowy, AV – przedsionkowo-komorowy, CABG – pomostowanie aortalno-wieńcowe, HNF – heparyna niefrakcjonowana, HDCz – heparyna drobnocząsteczkowa, IABP – kontrapulsacja wewnątrzaortalna, ICD – wszczepialny kardiowerter-defibrylator, LBBB – blok lewej odnogi pęczka Hisa, LVEF – frakcja wyrzutowa lewej komory, NSLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne, PCI – przezskórna interwencja wieńcowa, PCWP – ciśnienie zaklinowania w kapilarach płucnych, STEMI – świeży zawał serca z uniesieniem odcinków ST, VF – migotanie komór, VT – częstoskurcz komorowy

Tabela 1. Klasyfikacja zaleceń i danych naukowych

klasa (siła) zalecenia
Idane naukowe lub powszechnie akceptowana opinia wskazują, że określone postępowanie diagnostyczne lub lecznicze jest korzystne, użyteczne i skuteczne (co oznacza: zdecydowanie powinno się stosować daną interwencję – przyp. red.)
IIdane naukowe lub opinie dotyczące przydatności lub skuteczności określonego postępowania diagnostycznego lub leczniczego nie są zgodne IIa dane naukowe lub opinie przemawiają za użytecznością lub skutecznością (co oznacza: raczej stosować – przyp. red.)
IIbużyteczność lub skuteczność jest słabiej potwierdzona przez dane naukowe lub opinie (co oznacza: można rozważyć stosowanie – przyp. red.)
IIIdane naukowe lub powszechnie akceptowana opinia wskazują, że określone postępowanie diagnostyczne lub lecznicze nie jest użyteczne ani skuteczne, a w niektórych przypadkach może być szkodliwe (co oznacza: zdecydowanie nie należy stosować danej interwencji – przyp. red.)
stopień wiarygodności danych
Adane pochodzące z licznych badań z randomizacją lub z metaanaliz
Bdane pochodzące z jednego badania z randomizacją lub z dużych badań bez randomizacji
Cuzgodniona opinia ekspertów lub dane pochodzące z małych badań, lub z badań retrospektywnych bądź rejestrów

Wprowadzenie

Definicja świeżego zawału serca

  • Świeży zawał serca definiuje się w wieloraki sposób na podstawie kryteriów klinicznych, elektrokardiograficznych (EKG), biochemicznych i patomorfologicznych (p. Uniwersalna definicja zawału serca. Uzgodnione stanowisko ekspertów European Society of Cardiology, American College of Cardiology, American Heart Association i World Heart Federation (2007)przyp. red.). Niniejsze wytyczne dotyczą pacjentów z objawami niedokrwienia mięśnia sercowego i z przetrwałym uniesieniem odcinka ST w EKG (STEMI; nowe uniesienie odcinka ST w punkcie J w 2 sąsiadujących odprowadzeniach – w V2–V3 o >=0,2 mV u mężczyzn i >=0,15 mV u kobiet, a w innych o >=0,1 mV – przyp. red.) lub (przypuszczalnie) świeżym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB). U większości takich pacjentów dojdzie do zwiększenia stężenia biomarkerów martwicy mięśnia sercowego w surowicy, a w EKG do rozwoju patologicznych załamków Q.

  • Napisz do nas

    Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
    Pomóż redagować portal.
    Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.