Zjawisko germofobii w czasach pandemii

17.11.2020
Dr n med. Magdalena Skotnicka-Chaberek
Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
Centrum Neurorehabilitacji im. Zofii i Józefa Dziurkowskich