Standaryzacja kryteriów diagnostycznych spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD): implikacje dla badań, praktyki klinicznej i zdrowia publicznego

14.05.2020
The standarization of diagnostic criteria for fetal alcohol spectrum disorder (FASD): implications for research, clinical practice and population health
J.M. Brown, R. Bland, E. Jonsson, A.J. Greenshaw
The Canadian Journal of Psychiatry, 2018; doi.10.1177/0706743718777398