Psychoterapia psychodynamiczna online – pułapki i korzyści

08.02.2022
mgr Katarzyna Hołda
XIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2021”