Oddział psychiatryczny w dobie COVID-19

04.01.2022
prof. Maciej Pilecki
XIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2021”