Nietypowe objawy niepożądane leków przeciwdepresyjnych

16.08.2022
dr hab. Marcin Siwek
XIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2021”