Oddział psychiatryczny w dobie COVID-19. Jakie rozwiązania pozwoliły utrzymać dostępność i ciągłość opieki?

30.11.2021
prof. Maciej Pilecki
Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków,
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki, Kraków