Czy interakcje leków przeciwpsychotycznych z innymi lekami zwiększają ryzyko zgonu u osób starszych z zaburzeniami poznawczymi?

Interakcje między lekami przeciwpsychotycznymi i innymi lekami a ryzyko zgonu u przebywających w domach opieki osób starszych z zaburzeniami poznawczymi

26.11.2019
Omówienie artykułu: Antipsychotic drug interactions and mortality among nursing home residents with cognitive impairment
R. Liperoti, F. Sganga, F. Landi i wsp.
Journal of Clinical Psychiatry, 2017; 78: e76–e82