Lurasidon w leczeniu chorych na schizofrenię – tolerancja i profil bezpieczeństwa. Część 2.

26.04.2022
lek. Anna Krupa1, dr hab. n. med. Marcin Siwek2
1 Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2 Zakład Zaburzeń Afektywnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie