Zastosowania kannabinoidów w leczeniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i ich skuteczność w łagodzeniu poszczególnych objawów

25.10.2021
Omówienie artykułu: Cannabinoids for the treatment of mental disorders and symptoms of mental disorders: a systematic review and meta-analysis
N. Black, E. Stockings, G. Campbell i wsp.
Lancet Psychiatry, 2019; 6 (12): 995–1010