Charakterystyka kliniczna omamów u osób z zaburzeniem osobowości typu borderline

12.05.2021
Omówienie artykułu: Hallucinations in patients with borderline personality disorder: characteristics, severity and relationship with schizotypy and loneliness*
C.W. Slotema, H. Bayrak, M.M.J. Linszen i wsp.
Acta Psychiatrica Scandinavica, 2019; 139 (5): 434–442