Zaburzenia

Zaburzenia afektywne więcej

 • Lepsze rozumienie dużej depresji: od klasyfikacji do wyboru metody leczenia
  Zaledwie u <30% chorych na dużą depresję udaje się uzyskać remisję w toku pierwszej próby terapii z użyciem leku przeciwdepresyjnego. Jak można poprawić ten stan rzeczy?
 • Czy internista może rozpoznać i leczyć depresje?
  Czym jest depresja, z jakimi stanami się ją różnicuje? Jakie zachowania pacjenta sugerują, że cierpi on na tę chorobę oraz jakie postepowanie należy wówczas wdrożyć w warunkach POZ? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w wykładzie prof. Marcina Wojnara wygłoszonym podczas konferencji Medycyny Praktycznej „Jesień internistyczna 2017”.

Zaburzenia snu więcej

 • Leczenie koszmarów sennych. Podsumowanie stanowiska American Academy of Sleep Medicine
  Zalecenia sformułowano na podstawie danych z systematycznego przeglądu piśmiennictwa oraz doświadczenia klinicznego członków grupy roboczej AASM. Ocenione metody leczenia przypisano do 3 kategorii, dzieląc je na interwencje: zalecane, dopuszczalne i niezalecane.
 • Zaburzenia snu związane ze stosowaną farmakoterapią
  W ostatnich latach sposób ujmowania problemu bezsenności ulega zmianie. W przeszłości dążono do kategoryzacji problemów ze snem w zależności od ich podłoża. Stan obecnej wiedzy co do związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zmianami na poziomie biologicznymi i psychicznym nie jest jednak satysfakcjonujący.

Uzależnienia więcej

 • Zakupoholizm
  Uzależnienie od niekontrolowanego i nadmiernego kupowania wiąże się z poczuciem przymusu, którego głównym celem jest wywołanie reakcji na nieakceptowalne stany emocjonalne, aby w efekcie uzyskać zmniejszenie napięcia i krótkotrwałą poprawę samopoczucia zaraz po dokonaniu zakupu.
 • Jakie są konsekwencje nadużywania alkoholu u chorych na cukrzycę?
  Na pytanie odpowiada dr hab. n. med. Marcin Siwek.

Schizofrenia i zaburzenia psychotyczne więcej

Zaburzenia osobowości więcej

Zaburzenia lękowe (nerwicowe) więcej

Zaburzenia odżywiania się więcej

ADHD więcej

Dysfunkcje seksualne więcej

Inne więcej