COVID-19 – Rekomendacje PTP: Wskazówki dla rodziców, opiekunów, dzieci, adolescentów i profesjonalistów

21.04.2020
Małgorzata Janas-Kozik1-4, Marta Nowak5, Ireneusz Jelonek3,4, Tomasz Rowiński6

1 Członek Prezydium ZG PTP
2 Pełnomocnik MZ ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży
3 Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
4 Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
5 Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Superwizor Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii SUM, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
6 UKSW Warszawa, EZRA
PTP