Związek między zachorowaniem na COVID-19 a zaburzeniami psychicznymi – retrospektywne badanie kohortowe

21.06.2022
Omówienie artykułu: Bidirectional associations between COVID-19 and psychiatric disorder: retrospective cohort studies of 62 354 COVID-19 cases in the USA
M. Taquet, S. Luciano, J. R. Geddes, P. J. Harrison
The Lancet Psychiatry, 2021; 8: 130–140