Badania czynnościowe płuc. 66-letni mężczyzna leczony z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

29.07.2022
dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wybrane treści dla pacjenta: