Badania czynnościowe płuc. Napad duszności u chorego leczonego z powodu astmy

21.11.2022
dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wybrane treści dla pacjenta
  • Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
  • Badania radiologiczne
  • Spirometryczna próba prowokacyjna
  • Astma u palaczy
  • PEF - szczytowy przepływ wydechowy
  • Spirometria u chorych na astmę
  • Badania wykonywane u chorych na astmę: morfologia krwi
  • Astma u dzieci - mechanizmy i przyczyny
  • Astma aspirynowa
  • Astma