Badania wysiłkowe, cz. 2. Podstawy fizjologicznej reakcji na wysiłek fizyczny

11.03.2019
dr n. med. Tadeusz Przybyłowski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wybrane treści dla pacjenta: