Badania wysiłkowe, cz. 5. Przebieg płucno-sercowej próby wysiłkowej

12.04.2019
dr n. med. Tadeusz Przybyłowski
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny