Czy można sprawdzić na wyniku badania spirometrycznego, czy użyto właściwego zestawu wartości należnych?

15.11.2021
dr hab. n. med. Piotr Boros, prof. IGiChP
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie