Czy estymowany wynik TLC wyliczany podczas badania TLCO może stanowić alternatywę dla "klasycznego" oznaczenia TLC podczas pletyzmografii?

27.12.2021
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie