Kiedy powinniśmy wykonywać spirometrię z próbą rozkurczową?

20.06.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta: