Kiedy powinniśmy wykonywać spirometrię z próbą rozkurczową?

20.06.2022
prof. dr hab. n. med. Piotr Boros
Zakład Fizjopatologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Wybrane treści dla pacjenta
  • Astma
  • Densytometria u chorych na astmę
  • Spirometria u chorych na POChP
  • Proces zapalny w oskrzelach
  • Próba prowokacyjna z alergenem
  • POChP a astma - podobieństwa i różnice
  • Spirometryczna próba prowokacyjna
  • PEF - szczytowy przepływ wydechowy
  • Pletyzmografia
  • Astma ciężka (oporna na leczenie)