Ucisk klatki piersiowej

06.12.2019
dr n. k. f. Tomasz Włoch, Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Katedra Rehabilitacji Klinicznej, AWF Kraków
Klinika Alergii i Immunologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
prof. dr hab. n. med. Roman Nowobilski, Zakład Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, CM UJ w Krakowie