Stanowisko EMA w sprawie szczepionki firmy AstraZeneca – aktualizacja

07.04.2021
AstraZeneca’s COVID-19 vaccine: EMA finds possible link to very rare cases of unusual blood clots with low blood platelets. https://www.ema.europa.eu/en/news/astrazenecas-covid-19-vaccine-ema-finds-possible-link-very-rare-cases-unusual-blood-clots-low-blood (dostęp 7.04.2021)

Komitet ds. Bezpieczeństwa Farmakoterapii i Oceny Ryzyka (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee – PRAC) działający przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) zakończył kolejny etap analizy przypadków zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, które wystąpiły w związku czasowym ze szczepieniem przeciwko COVID-19 preparatem firmy AstraZeneca (nazwa handlowa Vaxzevria), a jej wyniki przedstawił na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2021 roku.

PRAC wskazał, że:

  • istnieje prawdopodobny związek między szczepieniem preparatem Vaxzevria a występowaniem bardzo rzadkich, nietypowych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych przebiegających z małopłytkowością; zdarzenia te należy uwzględnić w bardzo rzadkich zdarzeniach niepożądanych tego preparatu,
  • podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, zgodnie z którym korzyści ze szczepienia preparatem Vaxzevria przewyższają potencjalne ryzyko z nim związane.

Wyciągając powyższe wnioski PRAC uwzględnił wszystkie aktualnie dostępne dane naukowe, w tym opinie specjalnie powołanej grupy roboczej ekspertów.

Zgłoszone w ramach rutynowego nadzoru nad NOP nietypowe zdarzenia zakrzepowo-zatorowe przebiegające z małopłytkowością, rzadziej również z krwawieniami, dotyczyły naczyń mózgu (zakrzepica zatok żylnych mózgu; cerebral venous sinus thrombosis – CVST), jamy brzusznej (zakrzepica żył trzewnych; splanchnic veins thrombosis – SVT) i tętnic. Komitet podał, że do 22 marca 2021 roku po zaszczepieniu preparatem Vaxzevria około 25 mln osób w krajach UE i Wielkiej Brytanii do bazy EudraVigilance zgłoszono 62 przypadki CVST i 24 przypadki SVT (w tym 18 zgonów).

EMA wskazała, że jednym z możliwych patomechanizmów tych nietypowych zdarzeń zakrzepowych może być odpowiedź immunologiczna prowadząca do stanu podobnego do tego, który czasami obserwuje się u pacjentów leczonych heparyną, tzw. małopłytkowości wywołanej heparyną (heparin-induced thrombocytopenia - HIT). PRAC zaapelował o przeprowadzenie nowych badań w tym obszarze, a także o zmianę protokołów aktualnie prowadzonych, co pozwoli zebrać więcej danych naukowych na ten temat.

Informacje dla pracowników medycznych:

  • przypadki nietypowych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych przebiegających z małopłytkowością, rzadziej również z krwawieniami, w tym przypadki CVST i SVT, po szczepieniu preparatem Vaxzevria obserwowano bardzo rzadko; większość zgłoszonych do tej pory przypadków dotyczyła kobiet w wieku <60 lat i występowała w ciągu pierwszych 14 dni po podaniu pierwszej dawki szczepionki,
  • możliwym patomechanizmem tych nietypowych zdarzeń jest odpowiedź immunologiczna prowadząca do stanu podobnego do tego, który czasami obserwuje się u pacjentów leczonych heparyną, tzw. małopłytkowości wywołanej heparyną (heparin-induced thrombocytopenia - HIT); aktualnie nie jest możliwe określenie czynników ryzyka wystąpienia tych zdarzeń,
  • zaleca się, aby personel medyczny zwracał szczególną uwagę objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na zdarzenia zakrzepowo-zatorowe i małopłytkowość, tak aby móc szybko wdrożyć odpowiednie i skuteczne leczenie,
  • należy poinformować osoby szczepione, aby natychmiast zgłosiły się do lekarza jeżeli wystąpią u nich następujące objawy: duszność, ból w klatce piersiowej, obrzęk kończyn dolnych, uporczywy ból brzucha, silny i uporczywy ból głowy, niewyraźne widzenie, podbiegnięcia krwawe pojawiające się kilka dni po szczepieniu i poza miejscem wstrzyknięcia.

EMA podkreśla, że szczepionka Vaxzevria skutecznie zapobiega zachorowaniom na COVID-19, zwłaszcza wymagającą hospitalizacji i zgonom z jej powodu. Korzyści ze stosowania preparatu nadal przewyższają potencjalne ryzyko z nim związane. Zaznacza, że instytucje odpowiedzialne za rejestrację leków w poszczególnych krajach mogą wydać dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania preparatu Vaxzevria.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań