Czy polisacharydowa szczepionka przeciwko pneumokokom była bezpieczna u osób po 65. roku życia?

10.04.2024
Cardiovascular, neurological, and immunological adverse events and the 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine
Yoon D. i wsp.
JAMA Netw. Open, 2024; 7 (1): e2352597

Opracowała: mgr Małgorzata Ściubisz

W badaniu obserwacyjnym z retrospektywnym zbieraniem danych przeprowadzonym w Korei Południowej oceniono ryzyko wybranych niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, neurologicznych i immunologicznych u dorosłych w wieku ≥65 lat szczepionych przeciwko pneumokokom z użyciem 23-walentnej polisacharydowej szczepionki przeciwko pneumokokom (PPSV-23).

Dane do badania uzyskano z oficjalnych krajowych rejestrów. Zastosowano w nim metodę self-controlled risk interval – analizą objęto wyłącznie osoby szczepione PPSV-23, a okres obserwacji podzielono na okres ryzyka (1–28 dni po szczepieniu) i kontrolny (57–112 dni po szczepieniu), z wyjątkiem 2 zdarzeń neurologicznych, tzn. sepsy i małopłytkowości, dla których okres ryzyka zdefiniowano odpowiednio jako 0–7 i 0–2 dni po szczepieniu z uwagi na ich patofizjologię. Następnie w obu okresach porównano częstość zdefiniowanych wcześniej niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych (zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków, kardiomiopatia, niewydolność serca, hipotensja, zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia, udar mózgu), neurologicznych (porażenie nerwu twarzowego typu Bella, zespół Guillaina i Barrégo [ZGB]) oraz ze strony układu immunologicznego (sepsa, małopłytkowość, anafilaksja). Z analizy wyłączono osoby, u których wymienione zdarzenia wystąpiły w ciągu 6 miesięcy przed szczepieniem.

Ostatecznie populację badania utworzyło 4355 osób (52% mężczyźni) w wieku ≥65 lat (śr. 72 lata, 64% w wieku 65–74 lat) z przewlekłymi chorobami towarzyszącymi (m.in. choroby sercowo-naczyniowe – 74%, cukrzyca – 36%, przewlekłe choroby płuc – 12%, wątroby – 11,6%, nerek – 11%, niedobory odporności – 11,6%) zaszczepionych PPSV-23, u których w całym okresie objętym analizą rozpoznano zdefiniowane wcześniej niekorzystne zdarzenia sercowo-naczyniowe, neurologiczne lub immunologiczne.

Wykazano, że częstość niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, neurologicznych lub immunologicznych u osób w wieku ≥65 lat szczepionych PPSV-23 była podobna w okresie narażenia i okresie kontrolnym. Szczepienie PPSV-23 nie zwiększyło ryzyka zawału mięśnia sercowego (IRR: 0,96 [95% CI: 0,81–1,15]), migotania przedsionków (IRR: 0,85 [95% CI: 0,69–1,05]), niewydolności serca (IRR: 0,85 [95% CI: 0,70–1,04]), hipotensji (IRR: 1,02 [95% CI: 0,73–1,42]), zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia (IRR: 1,11 [95% CI: 0,37–3,32]), udaru mózgu (IRR: 0,92 [95% CI: 0,84–1,02]) ani kardiomiopatii (IRR: 0,49 [95% CI: 0,27–0,88]). Szczepienie nie zwiększyło również ryzyka porażenia nerwu twarzowego typu Bella (IRR: 0,95 [95% CI: 0,72–1,32]), ZGB (IRR: 0,27 [95% CI: 0,6–1,17]), sepsy (IRR: 0,99 [95% CI: 0,74–1,32]), małopłytkowości (IRR: 1,18 [95% CI: 0,60–2,35]) lub anafilaksji (IRR: 0,30 [95% CI: 0,04–2,21]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że u osób w wieku ≥65 lat szczepienie przeciwko pneumokokom z użyciem PPSV-23 nie zwiększyło ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, neurologicznych lub immunologicznych.

Zobacz także

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań