Zmiana wskazań do refundacji szczepionek przeciwko grypie

09.11.2021

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano kolejne obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Na liście obowiązującej od 1 listopada 2021 roku znalazły się trzy szczepionki przeciwko grypie sezonowej 2021/2022:

 1. inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciwko grypie (Vaxigrip Tetra), za 50% odpłatnością dla:
  • osób powyżej 65. roku życia,
  • dzieci od ukończenia 24. do ukończenia 60. miesiąca życia oraz osób od 18. do 65. roku życia z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy (po przeszczepieniu narządu miąższowego, z niewydolnością układu oddechowego, astmą oskrzelową, POChP, niewydolnością układu krążenia, chorobą wieńcową, niewydolnością nerek, nawracającym zespołem nerczycowym, chorobami wątroby, metabolicznymi, w tym cukrzycą, neurologicznymi oraz neurorozwojowymi, z upośledzeniem układu odporności, w tym po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego),
  • dzieci od ukończenia 6. do ukończenia 24. miesiąca życia oraz od ukończenia 60. miesiąca życia do 18. roku życia,
 2. inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciwko grypie (Influvac Tetra), za 50% odpłatnością:
  • osób od 18. do 65. roku życia z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy (po przeszczepieniu narządu miąższowego, z niewydolnością układu oddechowego, astmą oskrzelową, POChP, niewydolnością układu krążenia, chorobą wieńcową, niewydolnością nerek, nawracającym zespołem nerczycowym, chorobami wątroby, metabolicznymi, w tym cukrzycą, neurologicznymi oraz neurorozwojowymi, z upośledzeniem układu odporności, w tym po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego),
 3. „żywa” donosowa 4-walentna szczepionka przeciwko grypie (Fluenz Tetra), za 50% odpłatnością dla:
  • dzieci od ukończenia 24. miesiąca życia do ukończenia 18. roku życia

Szczepionka Vaxigrip Tetra jest dostępna bezpłatnie dla osób w wieku ≥75 lat w ramach programu „Leki 75+”.

Szczepionki Vaxigrip Tetra oraz Influvac Tetra są dostępne bezpłatnie dla kobiet w ciąży.

Zobacz także

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań