Komunikat Ministra Zdrowia ws. szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób z Ukrainy

Zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia od 25 lutego 2022 roku wszyscy cudzoziemcy narodowości ukraińskiej mogą skorzystać ze szczepienia przeciwko COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień. Decyzje wydano w odpowiedzi na wzmożone przekraczanie granic przez osoby narodowości ukraińskiej w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy.

Fot. www.istockphoto.com/pl

Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (w tym: dowód osobisty, paszport oraz tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC).

Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec.

Ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania. Zaleca się, aby u osób dorosłych w wieku ≥18 lat szczepienie realizować preparatem 1-dawkowym firmy Janssen/Johnson&Johnson, możliwe jest zastosowanie również innych dostępnych szczepionek przeciwko COVID-19. U dzieci i nastolatków w wieku <18 lat szczepienie należy przeprowadzić preparatem mRNA (Comirnaty lub Spikevax zgodnie ze wskazaniami wiekowymi). W przypadku kontynuacji rozpoczętego schematu szczepienia, informujemy, że należy je przeprowadzić na zasadach przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia do punktów szczepień i obowiązujących obecnie w realizowanym NPS (p. Komunikat Ministra Zdrowia ws. mieszanych schematów szczepienia przeciwko COVID-19 – przyp. red.).

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciwko COVID-19, wypełniany przez osobę poddawaną szczepieniu, jest dostępny w języku ukraińskim i zostanie przekazany do punktów szczepień. Kwestionariusz będzie również dostępny na stronie internetowej: https://pacjent.gov.pl/aktualności, można go również pobrać tutaj: Kwestionariusz w j. ukraińskim dla dzieci w wieku 5–11 lat, Kwestionariusz w j. ukraińskim dla dorosłych.

Minister Zdrowia podkreślił również, że aktualnie wszystkie szczepionki przeciwko COVID-19 stosowane w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, mają podobny profil bezpieczeństwa, są bezpiecznie, skuteczne i wysokiej jakości.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań