Refundacja szczepionek przeciwko grypie w sezonie epidemicznym 2022/2023

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano kolejne obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Na liście obowiązującej od 1 września 2022 roku znalazły się trzy szczepionki przeciwko grypie sezonowej 2022/2023:

1. inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciwko grypie (Vaxigrip Tetra), za 50% odpłatnością dla:

  • osób powyżej 65. roku życia,
  • dzieci od ukończenia 24. do ukończenia 60. miesiąca życia oraz osób od 18. do 65. roku życia z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy (po przeszczepieniu narządu miąższowego, z niewydolnością układu oddechowego, astmą oskrzelową, POChP, niewydolnością układu krążenia, chorobą wieńcową, niewydolnością nerek, nawracającym zespołem nerczycowym, chorobami wątroby, metabolicznymi, w tym cukrzycą, neurologicznymi oraz neurorozwojowymi, z upośledzeniem układu odporności, w tym po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego),
  • dzieci od ukończenia 6. do ukończenia 24. miesiąca życia oraz od ukończenia 60. miesiąca życia do 18. roku życia,

2. inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciwko grypie (Influvac Tetra), za 50% odpłatnością:

  • osób od 18. do 65. roku życia z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy (po przeszczepieniu narządu miąższowego, z niewydolnością układu oddechowego, astmą oskrzelową, POChP, niewydolnością układu krążenia, chorobą wieńcową, niewydolnością nerek, nawracającym zespołem nerczycowym, chorobami wątroby, metabolicznymi, w tym cukrzycą, neurologicznymi oraz neurorozwojowymi, z upośledzeniem układu odporności, w tym po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego),

3. „żywa” donosowa 4-walentna szczepionka przeciwko grypie (Fluenz Tetra), za 50% odpłatnością dla:

  • dzieci od ukończenia 24. miesiąca życia do ukończenia 18. roku życia

Szczepionka przeciwko grypie Vaxigrip Tetra jest dostępna bezpłatnie dla:

  • osób w wieku ≥75 lat w ramach programu „Leki 75+”.

Szczepionki Vaxigrip Tetra i Influvac Tetra są dostępne bezpłatnie dla:

  • kobiet w ciąży.

Zobacz także

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań