Ważne zmiany w refundacji szczepionek

31.08.2023
Małgorzata Ściubisz
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dz. Urz. Min. Zdr. 2023.73

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zawiera listy produktów leczniczych, które mogą być wydawane bezpłatnie nowym grupom pacjentów – dzieciom do ukończenia 18. roku życia oraz dorosłym po ukończenia 65. roku życia. Wprowadza ważne zmiany m.in. w refundacji szczepionek.

Na „Liście 18-” – leki bezpłatne dla dzieci do ukończenia 18. rż. – znalazły się:

  1. Szczepionki przeciwko grypie sezonowej:
    • szczepionki inaktywowane (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra)
    • szczepionka „żywa” donosowa (Fluenz Tetra)
  2. Szczepionka przeciwko HPV, 2-walentna (Cervarix)

Na „Liście 65+” – leki bezpłatne dla dorosłych po ukończeniu 65. roku życia – znalazły się:

  1. Szczepionka skoniugowana przeciwko pneumokokom, 13-walentna (Prevenar-13), dla osób ze zwiększonym (umiarkowanym lub dużym) ryzykiem choroby pneumokokowej (tj. z przewlekłymi chorobami serca, wątroby, płuc, cukrzycą, wszczepionym implantem ślimakowym, wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, wrodzoną lub nabytą asplenią, anemia sierpowatokrwinkową i innymi hemoglobinopatiami, przewlekłą niewydolnością nerek, wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, uogólnioną chorobą nowotworową, zakażeniem HIV, chorobą Hodgkina, jatrogenną immunosupresją, białaczką, szpiczakiem mnogim, po przeszczepieniu narządu miąższowego).
  2. Szczepionki przeciwko grypie sezonowej, inaktywowane (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra)

Nowe obwieszczenie obowiązuje od 1 września 2023 roku. Bezpłatne zaopatrzenie w leki przysługuje pacjentom na podstawie recepty z wpisanym kodem uprawnienia dodatkowego „DZ” – w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia lub „S”– w przypadku dorosłych po ukończeniu 65. roku życia.

Szczegółowe zasady wystawiania recept na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów omówiono tutaj: Nowe zasady preskrypcji bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów.

Tak jak dotychczas, na „Liście E” – leki bezpłatne dla kobiet w ciąży – znajdują się szczepionki przeciwko grypie sezonowej, inaktywowane (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra).

Z 50% refundacji na szczepionkę przeciwko grypie (Influvac Tetra) mogą z kolei skorzystać wszyscy dorośli w wieku ≥18 lat. Ponadto z 50% refundacją we wszystkich zarejestrowanych wskazania dostępna jest także szczepionka przeciwko HPV, 2-walentna (Cervarix).

Zobacz także

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań