Skuteczność rzeczywista DTPa i dTpa u dzieci i młodzieży

Data utworzenia:  04.05.2015
Aktualizacja: 18.05.2015
Omówienie artykułu: Vaccinated children and adolescents with pertussis infections experience reduced illness severity and duration, Oregon, 2010–2012
R.S. Barlow i wsp.
Clinical Infectious Diseases, 2014; 58 (11): 1523–1529

Opracowała: dr n. med. Bożena Dubiel
Skróty: CI – przedział ufności, DTP – skojarzona szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (całokomórkowa), DTPa – skojarzona szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa), HR – hazard względny, OR – iloraz szans, dTpa – skojarzona szczepionka przeciwko tężcowi i błonicy (ze zmniejszoną dawką toksoidu błonicy) oraz krztuścowi (bezkomórkowa, o zmniejszonej zawartości antygenu)

Metodyka: badanie kohortowe

Populacja: mieszkańcy Portland (Stany Zjednoczone) w wieku <19. rż., u których w okresie od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. rozpoznano krztusiec zdefiniowany jako: (1) kaszel i dodatni wynik badania na obecność B. pertussis albo (2) kaszel utrzymujący się ≥14 dni z napadami zanoszenia się i/lub wymiotami oraz dodatni wynik badania PCR lub epidemiologiczne potwierdzenie kontaktu z chorym na krztusiec.

Interwencja: szczepienie przeciwko krztuścowi (zgodnie z zaleceniami ACIP: DTPa lub DTP w schemacie 2., 4., 6., 15. mż. i 4. rż. oraz 1 dawka przypominająca dTpa ≥11. rż.)

Kontrola: dzieci nieszczepione przeciwko krztuścowi

Punkty końcowe i oceniane zmienne: ciężkość krztuśća, czas trwania choroby (kaszlu)

Wyniki: W ocenianym okresie rozpoznano 633 przypadki krztuśca u dzieci (wiek – śr. 9 lat, dziewczynki – 52,5%), w tym 27% stanowiły dzieci nieszczepione, 27% – było zaszczepionych, ale niezgodnie z zaleceniami, a 46% – zaszczepiono zgodnie z zaleceniami ACIP.
Dzieci szczepione przeciwko krztuścowi (łącznie szczepione prawidłowo lub niezgodnie z zaleceniami), w porównaniu z nieszczepionymi, znacznie rzadziej chorowały na krztusiec wymagający hospitalizacji (OR: 0,1 [95% CI: 0–0,4]) i rzadziej choroba miała ciężki przebieg (złożony punkt końcowy obejmujący: hospitalizację, zapalenie płuc, ostre zaburzenia mózgowe lub drgawki; OR: 0,3 [95% CI: 0,2–0,7]).
U dzieci szczepionych leczenie rozpoczynano później niż w grupie nieszczepionej (10 vs 8 dni), choć odsetek leczonych był podobny.
U dzieci szczepionych, w porównaniu z nieszczepionymi, kaszel ustępował istotnie szybciej (odpowiednio u szczepionych zgodnie z zaleceniami ACIP – HR: 1,7 [95% CI: 1,3—2,2], a u szczepionych z odstępstwami – HR: 1,5 [95% CI: 1,1—1,9]). U zaszczepionych zgodnie z zaleceniami szansa na ustąpienie kaszlu wcześniej była o 70% większa niż u dzieci nieszczepionych.

Wnioski: U dzieci i młodzieży szczepionych przeciwko krztuścowi, w porównaniu z nieszczepionymi, krztusiec ma lżejszy przebieg i trwa krócej.

Komentarz redakcji: To już kolejne badanie, którego wyniki potwierdzają, że szczepienie przeciwko krztuścowi szczepionkami bezkomórkowymi przynosi korzyści nawet w przypadku tych dzieci, które na krztusiec zachorowały. Choroba przebiega lżej i trwa krócej.

Wybrane treści dla pacjenta
  • Astma oskrzelowa u dzieci
  • Zaburzenia somatyzacyjne u dzieci i młodzieży
  • Niedoczynność tarczycy u dzieci
  • Badanie ostrości wzroku u dzieci
  • Alergia pokarmowa u dzieci
  • Cytomegalia u dzieci
  • Choroba krwotoczna noworodków
  • Nadczynność tarczycy u dzieci
  • Ostre uszkodzenie nerek w ciąży
  • Trądzik młodzieńczy - przyczyny, powikłania, leczenie

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań