Czy szczepienie noworodków przeciwko gruźlicy może zmniejszyć ryzyko hospitalizacji w pierwszych 2 latach życia?

05.04.2017
Omówienie artykułu*: BCG vaccination at birth and early childhood hospitalisation: a randomised clinical multicentre trial
Stensballe L.G. i wsp.
Archives of Disease of Childhood, 2016; pii: archdischild-2016-310 760

Opracowała mgr Małgorzata Ściubisz
Konsultował prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman, dr n. med. Jacek Mrukowicz

Skróty: analiza ITT – analiza w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem, analiza per protocol – analiza w grupach wyodrębnionych zgodnie z protokołem badania, BCG – szczepionka przeciwko gruźlicy, HR* – hazard względny

* Kryteria wyboru badań, opis procesu kwalifikacji oraz słownik podstawowych pojęć używanych w opisie badań klinicznych znajdują się na stronie internetowej Medycyny Praktycznej w zakładce Artykuły (www.mp.pl/artykuly/slownik).

Metodyka: badanie z randomizacją, analiza ITT oraz per protocol, 15 miesięcy obserwacji
Populacja: 4262 dzieci (52,5% chłopców) urodzonych w ≥32. tygodniu ciąży z masą ciała ≥1000 g (śr. 3521 g) w jednym z 3 szpitali w Danii
Interwencja: szczepienie BCG w ciągu pierwszych 7 dni życia – 2129 dzieci
Kontrola: brak szczepienia BCG – 2133 dzieci
Wyniki: Do ukończenia 15. miesiąca życia w grupie dzieci zaszczepionych BCG odnotowano łącznie 1047 hospitalizacji, a w grupie dzieci nieszczepionych 1003 hospitalizacje (śr. 0,49 vs 0,47 hospitalizacji na dziecko).
W grupie dzieci szczepionych BCG, w porównaniu z nieszczepionymi, w ciągu pierwszych 15 miesięcy życia odnotowano podobne ryzyko hospitalizacji, niezależnie od przyczyny. Ryzyko to nie różniło się istotnie u dzieci urodzonych przedwcześnie (37. tyg. ciąży) i w fizjologicznym terminie porodu, a także w zależności od płci i ośrodka badawczego (p. tab.). Podobne wyniki uzyskano zarówno w analizie ITT, jak i per protocol.

Tabela. Nieswoisty efekt ochronny szczepienia BCG w zapobieganiu hospitalizacjom dzieci w pierwszych 15 miesiącach życia (analiza ITT)a
Punkt końcowy: hospitalizacja Grupa kontrolnab Grupa BCGb HRc (95% CI)
niezależnie od przyczyny
ogółem 1003 1047 1,05 (0,93–1,2)
w zależności od wieku ciążowego
<37. tyg. ciąży 59 62 1,56 (0,91–2,66)
≥37. tyg. ciąży 944 985 1,03 (0,91–1,17)
w zależności od płci
chłopcy 570 604 1,09 (0,93–1,29)
dziewczęta 433 433 1 (0,82–1,21)
w zależności od ośrodka badawczego
ośrodek 1 391 383 1,02 (0,82–1,27)
ośrodek 2 384 451 1,21 (0,99–1,47)
ośrodek 3 228 213 0,87 (0,68–1,11)
a wszystkie dzieci włączone do badania
b liczba hospitalizacji
c skorygowany o znane czynniki zakłócające, m.in. wiek w momencie randomizacji, płeć, wcześniactwo, urodzeniowa masa ciała, wiek matki, status szczepienia BCG matki
BCG – szczepionka przeciwko gruźlicy, CI – przedział ufności, HR – hazard względny
Wnioski: Szczepienie BCG w ciągu pierwszych 7 dni życia nie zmniejszyło ryzyka hospitalizacji, niezależnie od jej przyczyny, w ciągu pierwszych 15 miesięcy życia dziecka.

Komentarz

(p. artykuł specjalny „Trening układu immunologicznego? Dyskusja o możliwych nieswoistych korzyściach ze szczepienia BCG”)

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 - Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań