Szczepienie przeciwko grypie zmniejszyło ryzyko hospitalizacji z powodu grypy u dorosłych

21.07.2021
Influenza vaccine effectiveness against hospitalization in the United States, 2019–2020
Tenforde M.W. i wsp.
J. Infect. Dis., 2020; Dec 30:jiaa800

Opracowały Iwona Rywczak, Małgorzata Ściubisz

W amerykańskim badaniu kliniczno-kontrolnym oceniono skuteczność rzeczywistą szczepionki przeciwko grypie przeznaczonej na sezon epidemiczny 2019/2020 w zapobieganiu zachorowaniom na grypę wymagającą hospitalizacji.

Do badania kwalifikowano osoby dorosłe (>18. rż.) hospitalizowane z powodu ostrej infekcji układu oddechowego w 14 szpitalach, w 4 stanach. Od chorych pobierano próbki z górnych dróg oddechowych na badanie w kierunku zakażenia wirusem grypy (metodą RT-PCR). Dane na temat statusu szczepienia przeciwko grypie uzyskano z oficjalnego rejestru szczepień, indywidualnej dokumentacji medycznej i dokumentacji placówki wykonującej szczepienia.

Skuteczność szczepienia obliczono, porównując odsetek zaszczepionych w grupie przypadków i grupie kontrolnej.

Ostatecznie do oceny skuteczności szczepienia zakwalifikowano 3116 osób (mediana wieku 63 lata), które zachorowały na ostrą infekcję układu oddechowego w okresie od 28 października 2019 roku do 15 marca 2020 roku. Zakażenie wirusem grypy rozpoznano u 553 pacjentów (18%). Grupę kontrolną utworzyły 2563 osoby, u których nie potwierdzono grypy. Aktualną szczepionkę przeciwko grypie otrzymało 2079 osób (67%). Wśród uczestników badania 1172 osoby (38%) były obciążone chorobami skutkującymi upośledzeniem odporności, a u 939 stosowano domowe leczenie tlenem.

Ogółem skuteczność szczepionki przeciwko grypie w sezonie 2019/2020 w zapobieganiu grypie wymagającej hospitalizacji wyniosła 42% (95% CI: 30–52), a po uwzględnieniu czynników zakłócających 41% (95% CI: 27–52). Skuteczność była największa w grupie wiekowej ≥65 lat (54% [95% CI: 35–67]), natomiast u młodszych pacjentów (18–49 lat) wynik nie był statystycznie istotny (skuteczność: 16% [95% CI: -28–44]). W odniesieniu do zachorowań wywołanych przez typ wirusa A(H1N1)pdm09 skuteczność rzeczywista wyniosła 40% (95% CI: 24–53), a w przypadku wirusa grypy B – 33% (95% CI: 0–56).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie przeciwko grypie w sezonie 2019/2020 zmniejszyło o 41% ryzyko hospitalizacji z powodu grypy u dorosłych, zwłaszcza w podeszłym wieku. Biorąc pod uwagę, że wielu uczestników badania było obciążonych chorobami przewlekłymi związanymi z upośledzeniem odporności, uzyskany wynik jest zachęcający.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań