CDC podały wstępne dane na temat skuteczności aktualnej szczepionki przeciwko grypie

16.03.2022
Interim Estimates of 2021–22 Seasonal Influenza Vaccine Effectiveness – United States, February 2022
Chung J.R. i wsp.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep., 2022; 71: 365–370

Jak co roku, w czasopiśmie „Morbidity and Mortality Weekly Report” opublikowano wstępne dane dotyczące skuteczności rzeczywistej (efektywności) aktualnej szczepionki przeciwko grypie sezonowej. Badanie z prospektywnym zbieraniem danych przeprowadzono w siedmiu ośrodkach (Kalifornia, Michigan, Pensylwania, Teksas, Tennessee, Waszyngton oraz Wisconsin) uczestniczących w projekcie U.S. Influenza Vaccine Effectiveness (Flu VE) Network i nadzorowanych przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Do badania kwalifikowano pacjentów w wieku ≥6 miesięcy, którzy w okresie od 4 października 2021 roku do 12 lutego 2022 roku zgłosili się do placówek pozaszpitalnych z powodu objawów ostrego infekcyjnego zapalenia dróg oddechowych. Od 3636 osób pobrano próbki z górnych dróg oddechowych w celu potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia wirusem grypy lub SARS-CoV-2 metodą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) oraz ustalono status szczepienia przeciwko grypie (za zaszczepionych uznano pacjentów, którzy otrzymali ≥1 dawkę szczepionki obowiązującej w aktualnym sezonie epidemicznym ≥14 dni przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby).

Grypę A potwierdzono u 194 (5%) pacjentów (w większości A/H3N2 – 177 osób, A/H1N1pdm2009 potwierdzono u 1 osoby). U 11 osób uzyskano dodatni wynik zarówno dla wirusa grypy typu A, jak i dla SARS-CoV-2. Wśród osób chorych na grypę typu A (grupa przypadków) szczepionkę przeciwko grypie przeznaczoną na sezon epidemiczny 2021/2022 otrzymało 41%, a w grupie, w której nie potwierdzono zakażenia wirusem grypy (grupa kontrolna), odsetek ten wyniósł 50%. Nie wykryto żadnego zachorowania wywołanego przez wirusa grypy typu B.

W ocenianej populacji szczepienie przeciwko grypie szczepionką obowiązującą w aktualnym sezonie epidemicznym nie zmniejszyło ryzyka wystąpienia grypy typu A wymagającej porady lekarskiej w placówce pozaszpitalnej – skuteczność rzeczywista szczepionki wyniosła 14% (95% CI: -17–37). W odniesieniu do dominującego podtypu A/H3N2 skuteczność rzeczywistą szczepionki oszacowano na 16% (95% CI: -16–39). Z uwagi na zbyt małą liczebność grupy nie obliczono skuteczności rzeczywistej w zależności od wieku lub rodzaju szczepionki przeciwko grypie.

W podsumowaniu autorzy badania napisali, że uzyskane wyniki są zgodne z obserwacjami z ogniska epidemicznego grypy A/H3N2 w kampusie University of Michigan wskazującymi na niski poziom ochrony przed zachorowaniem wśród zaszczepionych osób. Mała skuteczność szczepienia przeciwko grypie podkreśla konieczność wykonywania badań w kierunku zakażenia wirusem grypy, stosowania w uzasadnionych przypadkach leków przeciwwirusowych w ramach terapii grypy lub jej profilaktyki, a także innych, niefarmakologicznych środków ograniczających transmisję wirusa (np. higiena rąk, higiena kaszlu, maseczki, dystans społeczny). CDC zalecają szczepienie przeciwko grypie przez cały okres krążenia wirusa w populacji, nawet przy mniejszej skuteczności wobec zachorowań wywołanych przez jeden z typów wirusa. Szczepienie może zapobiec grypie A/H3N2 o ciężkim przebiegu (np. wymagającej hospitalizacji, przyjęcia na oddział intensywnej terapii), a także grypie wywołanej przez inne typy wirusa.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań