Szczepienie przeciwko HPV a zespół Guillaina i Barrégo

18.10.2017
No increased risk of Guillain-Barré syndrome after human papilloma virus vaccine: A self-controlled case-series study in England
Andrews N. i wsp.
Vaccine, 2017; 35: 1729–1732

Opracowały: lek. Iwona Rywczak, mgr Małgorzata Ściubisz

W badaniu oberwacyjnym typu self-controlled case series oceniono ryzyko wystąpienia zespołu Guillaina i Barrégo (ZGB) w okresie narażenia i poza tym okresem u dziewcząt zaszczepionych przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) szczepionką 2-walentą (HPV-2) lub 4-walentną (HPV-4). Badaniem objęto osoby urodzone w latach 1990–2002, które w okresie od 1 września 2007 roku do 31 marca 2016 roku były hospitalizowane z powodu ZGB (dane z brytyjskiej bazy Hospital Episode Statistics). Informacje o przebytych szczepieniach przeciwko HPV uzyskano m.in. od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Okres obserwacji podzielono na okres narażenia (0–91 dni po szczepieniu) i okres kontrolny.

W latach 2007–2016 z powodu ZGB hospitalizowano 209 dziewcząt w wieku 11–19 lat (łącznie 244 przyjęć do szpitala). Do ostatecznej analizy zakwalifikowano 101 przypadków ZGB u 100 osób. HPV-4 otrzymało 15 osób, a HPV-2 85 osób. W okresie 0–91 dni po szczepieniu odnotowano 9 przypadków ZGB. W porównaniu z okresem kontrolnym nie stwierdzono zwiększonego ryzyka zachorowania na ZGB w ciągu 3 miesięcy po szczepieniu przeciwko HPV – ryzyko względne wyrażone jak względna zapadalność (RI) wyniosło 1,04 (95% CI: 0,47–2,28). Nie stwierdzono również zwiększonego ryzyka w okresie 6 miesięcy (14 zachorowań) lub 12 miesięcy (24 zachorowania) po szczepieniu (RI odpowiednio 0,83 [95% CI: 0,41–1,69] i 1,10 [95% CI: 0,57–2,14]), ani w osobnej analizie uwzględniającej rodzaj szczepionki (HPV-2 lub HPV-4).

Biorąc pod uwagę liczbę dawek szczepionek przeciwko HPV podanych w całej populacji angielskiej w latach 2007–2016 (ok. 10,4 mln), ryzyko wystąpienia ZGB po szczepieniu nie przekroczyłoby 1,1 przypadku/milion dawek szczepionki.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie przeciwko HPV nie zwiększyło ryzyka zachorowania na ZGB.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Gdańsk – 21 kwietnia 2018 r.: IVPomorskie Wiosenne Spotkanie Pediatryczne, szczegółowe informacje »

Przegląd badań