Jaka była skuteczność szczepionki przeciwko HPV w zależności od liczby przyjętych dawek?

15.03.2021
One-dose human papillomavirus vaccination and the risk of genital warts: a Danish nationwide population-based study
Baandrup L. i wsp.
Clin. Infect. Dis., 2020; ciaa1067. doi: 10.1093/cid/ciaa1067

HPV-4 w niepełnym schemacie zmniejszało ryzyko zachorowania na kłykciny kończyste u młodych kobiet

W duńskim populacyjnym badaniu kohortowym z prospektywnym zbieraniem danych oceniono skuteczność 4-walentnej szczepionki przeciwko HPV (HPV-4) w zapobieganiu kłykcinom kończystym u dziewcząt i młodych kobiet w zależności od liczby przyjętych dawek.

Wyjściową populację badania stanowiły kobiety urodzone w latach 1985–2003 i objęte programem powszechnych szczepień przeciwko HPV. Program rozpoczęto w 2009 roku i objęto nim dziewczęta w wieku 12 lat. Prowadzono również szczepienia wychwytujące dziewcząt w wieku 13–15 lat (rocznik 1993–1995), a następnie w wieku do 27 lat (rocznik 1985–1992). W okresie objętym badaniem (lata 2006–2016) stosowano HPV-4. Dziewczęta i młode kobiety obserwowano do momentu pierwszorazowego rozpoznania kłykcin kończystych (otrzymanie recepty na lek zawierający podofilotoksynę i/lub rozpoznanie w klasyfikacji ICD-10 zgodne z kodem A63.0) i/lub do grudnia 2016 roku. Dane do badania uzyskano z oficjalnych krajowych rejestrów.

Ostatecznie do badania zakwalifikowano 1 076 945 dziewcząt i młodych kobiet, w tym 485 408 zaszczepionych ≥1 dawką HPV-4 i 591 537 nieszczepionych (grupa kontrolna). Ponad połowa (58,5%) dziewcząt i młodych kobiet rozpoczęła szczepienie przeciwko HPV w wieku 12–14 lat, pozostałe w wieku ≥19 lat (30,6%), 15–16 lat (8,3%) oraz 17–18 lat (2,6%). Większość (76,5%) dziewcząt i młodych kobiet otrzymała 3 dawki HPV-4.

W ciągu 10 lat obserwacji kłykciny kończyste rozpoznano łącznie u 17 726 dziewcząt i młodych kobiet. Wykazano, że HPV-4 zapobiegała kłykcinom kończystym u dziewcząt i młodych kobiet, ale jej skuteczność zwiększała się wraz z liczbą przyjętych dawek i była tym większa, im wcześniej rozpoczęto szczepienie. U dziewcząt i młodych kobiet, które szczepienie rozpoczęły w wieku 12–14 lat, w porównaniu z nieszczepionymi, skuteczność HPV-4 wyniosła 84% (skorygowany iloraz współczynników zapadalności – aIRR: 0,16 [95% CI: 0,15–0,18]) dla 3 dawek, 78% (aIRR: 0,22 [95% CI: 0,18–0,26]) dla 2 dawek oraz 71% (aIRR: 0,29 [95% CI: 0,22–0,38]) dla 1 dawki. U dziewcząt i młodych kobiet, które szczepienie rozpoczęły w wieku 15–16 lat, w porównaniu z nieszczepionymi, skuteczność HPV-4 wyniosła 80% (aIRR: 0,20 [95% CI: 0,18–0,22]) dla 3 dawek, 68% (aIRR: 0,32 [95% CI: 0,26–0,38]) dla 2 dawek oraz 62% (aIRR: 0,38 [95% CI: 0,29–0,49]) dla 1 dawki. U dziewcząt i młodych kobiet, które szczepienie rozpoczęły w wieku 17–18 lat, w porównaniu z nieszczepionymi, skuteczność HPV-4 wyniosła 71% (aIRR: 0,29 [95% CI: 0,25–0,33]) dla 3 dawek, 51% (aIRR: 0,49 [95% CI: 0,39–0,62]) dla 2 dawek oraz 44% (aIRR: 0,56 [95% CI: 0,42–0,73]) dla 1 dawki. U dziewcząt i młodych kobiet, które szczepienie rozpoczęły w wieku ≥19 lat, ochronę zapewniały tylko 3 dawki HPV-4 i jej skuteczność wyniosła 23% (aIRR: 0,76 [95% CI: 0,71–0,81]). We wszystkich grupach wiekowych skuteczność 3 dawek HPV-4 była prawie 2-krotnie większa niż 1 dawki. Dwie dawki HPV-4, w porównaniu z 1 dawką, zapewniały podobną ochronę, z wyjątkiem kobiet rozpoczynających szczepienie w wieku ≥19 lat, u których 2 dawki zapewniały lepszą ochronę. Porównano także skuteczność 3 i 1 dawki oraz 2 i 1 dawki w zależności od roku kalendarzowego, wykazując, że różnica w skuteczności zmniejszała się wraz z kolejnymi latami trwania programu, co może przemawiać za ochroną populacyjną.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie HPV-4 w niepełnym schemacie (2 lub 1 dawka) zapewniły ochronę przed zachorowaniem na kłykciny kończyste u dziewcząt i młodych kobiet, które szczepienie rozpoczęły przed ukończeniem 16 lat. Zaobserwowany wpływ ochrony populacyjnej na skuteczność 1 dawki szczepionki sugeruje, że w krajach z kilkoma kohortami urodzeniowymi objętymi szczepieniami i wysokim wskaźnikiem wyszczepialności skrócony schemat szczepienia może być korzystny.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań