Półpasiec a udar mózgu

20.11.2017
A meta-analysis of stroke risk following herpes zoster infection
Marra F. i wsp.
BMC Infect. Dis., 2017; 17: 198

W przeglądzie systematycznym z metaanalizą oceniono ryzyko wystąpienia udaru mózgu u dorosłych po zachorowaniu na półpasiec. Autorzy uwzględnili badania opublikowane w latach 1966–2016, w których analizowano ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub przemijającego napadu niedokrwienia mózgu (TIA) u osób >18. roku życia po ostrym epizodzie półpaśca lub półpaśca ocznego. Przeszukano bazy Medline Embase, Google scholar, Web of Science, CAB Direct, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) oraz Evidence Based Medicine Reviews (EBM). Wykluczono opisy przypadków i opisy serii przypadków. Po wstępnej selekcji wybrano 294 artykuły, z których po dokładnej ocenie do ostatecznej analizy zakwalifikowano 9 publikacji.

Ryzyko wystąpienia udaru mózgu było największe w 1. miesiącu po zachorowaniu na półpasiec – RR: 1,78 (95% CI: 1,70–1,88). Biorąc pod uwagę dłuższy okres po epizodzie półpaśca wartość ta była mniejsza i wyniosła 1,43 (95% CI: 1,38–1,47) w przypadku pierwszych 3 miesięcy po chorobie oraz 1,20 (95% CI: 1,14–1,26) w 1. roku po przechorowaniu półpaśca. W co najmniej 3-letnim okresie obserwacji po epizodzie półpaśca nie stwierdzono statystycznie istotnego zwiększenia ryzyka (RR: 1,07 [95% CI: 0,99–1,15]). Ryzyko udaru mózgu było jeszcze większe u osób, które zachorowały na półpasiec oczny (w ciągu 1. miesiąca było ono 2-krotnie większe: RR: 2,05 [95% CI: 1,82–2,31]) i utrzymywało się przez 1. rok po wystąpieniu półpaśca ocznego (RR: 2,26 [95% CI: 1,35–3,78]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że osoby po przebyciu półpaśca są obarczone większym ryzykiem udaru mózgu, zwłaszcza w 1. miesiącu po chorobie, choć utrzymuje się ono przez rok po epizodzie półpaśca. Ryzyko udaru mózgu jest jeszcze większe u chorych na półpasiec oczny. Szczepienie przeciwko półpaścowi jest zatem szczególnie wskazane u osób z grupy dużego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 – Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań